SKŁAD WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU STUDENTÓW
           WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO I ARTYSTYCZNEGO
      UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

PRZEWODNICZĄCY:

Katarzyna Jeżewska

W-ce PRZEWODNICZĄCY:

Karolina Gębska

SEKRETARZ I:

Paulina Gębska

SEKRETARZ II:

Anna Wodzińska

POZOSTALI CZŁONKOWIE RADY:

Magdalena Górczyńska

Paulina Żyła

Katarzyna Szymczyktel:  z sieci telefonicznej UJK: 6784
z sieci miejskiej: 41349 6784

e-mail