Wydziałowa Rada Samorządu Studentów

na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

(WRSS WPiP)Przewodniczący:

 Mariusz Karyś (Praca socjalna II r. II st.)

Kontakt: mkarys3@gmail.com


Wiceprzewodniczący:

 Krystian Łata (Pedagogika IIIr. I st.)

Kontakt: krystian-lata.ujk@wp.pl


Sekretarz:

 Paulina Buciaga (Pedagogika III r. I st.)

Kontakt: buci1313@wp.pl


Pozostali członkowie:

Anita Gwadera (Psychologia II r. I st.)

Justyna Fąfara (Psyhologia II r. I st.)

Martyna Imiela (Psychologia II r. I st.)

 Paulina Zając (Praca socjalna II r. II st.)