Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej - http://www.oniks.pl/

Akademickim Inkubator Przedsiębiorczości -
http://aipkielce.pl/

Akademickie Biuro Karier -
http://bbn1.bbn.pl/

Akademicki Związek Sportowy -
http://www.ujk.edu.pl/azs/

AIESEC -
http://www.ujk.edu.pl/AIESEC.html

ENACTUS -
https://pl-pl.facebook.com/EnactusUjk

Niezależne Zrzeszenie Studentów -
http://www.ujk.edu.pl/webujk/717

Rada Osiedla Akademików -
http://www.ujk.edu.pl/Rada_osiedla.html

Klub WSPAK -
http://www.oniks.pl/oferta/