Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej - http://www.oniks.pl/

Akademickie Biuro Karier - https://abk.ujk.edu.pl/

AIESEC -
http://www.ujk.edu.pl/AIESEC.html

Klub WSPAK -
http://www.oniks.pl/oferta/