Studenckie koła naukowe na  Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym

 

Obecnie funkcjonuje 17 SKN, które zrzeszają ponad 200 studentów i doktorantów.

 

SKN Muzykówhttp://www.ujk.edu.pl/webujk/1031

zrzesza  10 osób, funkcjonuje od 1974 r.,

Jednostka: Instytut Edukacji Muzycznej

Opiekun: dr Magdalena Florek

Kontakt: ul. Mickiewicza 3, 25-352 Kielce

Zakres działalności: dydaktyka i metodyka wychowania muzycznego w szkolnictwie

 

Zarząd:

Lidia Kutrzeba - Przewodnicząca

Wioletta Pruska - Zastępca

Członkowie:

Armata Wojciech

Chaba Jakub

Chamera Anna

Dukat Natalia

Jakubowska Agnieszka

Moskal Katarzyna

Sitkowski Piotr

Zelek Sylwia

 

 

SKN Młodych Pedagogówhttp://www.ujk.edu.pl/webujk/1030

zrzesza 8 osób, funkcjonuje od 1999 r.,

Jednostka: Instytut Pedagogiki i Psychologii

Opiekun: dr Justyna Miko-Giedyk

Kontakt: ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce

Zakres działalności: pedagogika i nauki pokrewne

 

Skład samorządu:

Piotr Dudek - Przewodniczący

Patrycja Duplik - Zastępca 

Natalia Juda - Sekretarz:

 

 

SKN Animus

zrzesza 18 osób, funkcjonuje od 2012 r.,

Jednostka:  Instytut Edukacji Szkolnej

Opiekun: dr Anna Wileczek

Kontakt: ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce

Zakres działalności:  pedagogika i nauki pokrewne

 

Zarząd:

Paulina Barańska - Prezes

Karolina Sobczyńska - Vice Prezes

Iwona Możdżonek - Sekretarz

 

 

SKN Cogito - http://www.ujk.edu.pl/webujk/1023

zrzesza 8 osób, funkcjonuje od 2005 r.,

Opiekun: dr Joanna Karczewska

Kontakt: joankar@ujk.edu.pl

Zakres działalności: rozwijanie i pogłębianie zainteresowań naukowych w zakresie wszechstronnej edukacji człowieka.

 

Zarząd:

Przewodnicząca: Karina Stachaczyk, III r. EWiP z terapią pedagogiczną

Zastępca: Kasia Łuc, III r. EWiP z terapią pedagogiczną

Sekretarz: Mateusz Srebrzyński, III r. EWiP z terapią pedagogiczną

Skarbnik: Kamil Samiczak, III r. EWiP z terapią pedagogiczną

 

 

SKN Gerontologiczne

zrzesza 24 osoby, funkcjonuje od  2007 r.

Jednostka:  Instytut Pedagogiki i Psychologii

Opiekun: mgr Ewelina Maciantowicz oraz mgr Agnieszka Mazur

Kontakt: : ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce

Zakres działalności:  Nauki dotyczące starości i procesów starzenia się

 

 

SKN Grafików - http://www.ujk.edu.pl/webujk/1024

zrzesza 16 osób, funkcjonuje od 2004r.,

Jednostka: Instytut Sztuk Pięknych

Opiekun: dr Waldemar Kozub, dr Henryk Królikowski

Kontakt: ul. Podklasztorna 117

Zakres działalności: Praca artystyczna i naukowo- badawcza z zakresu grafiki warsztatowej i komputerowej oraz edukacji plastycznej.

 

Zarząd:

Przewodnicząca: Nikola Gawlik

Zastępca: Marta Gryglicka

Sekretarz: Kinga Gola

Kronikarz: Marta Chojnowska

 

 

SKN „Gryps” im. H. Quaya - http://www.ujk.edu.pl/webujk/1029

zrzesza 7 osób, funkcjonuje od 2000r.,

Jednostka: Inst. Pedagogiki i Psychologii

Opiekun: dr Renata Miszczuk

Kontakt: renata_miszczuk@wp.pl

Zakres działalności: resocjalizacja i profilaktyka społeczna

 

Zarząd:

Barbara Biskup - Przewodnicząca

Katarzyna Kromer - Zastępca

Iwona Wolańska - Sekretarz

 

SKN „Motor”

zrzesza 19 osób, funkcjonuje od 2012 r.,

Jednostka:  Instytut Edukacji Szkolnej

Kontakt: ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce

Opiekun: dr Magdalena Lelonek

Zakres działalności: 

Aktywność fizyczna, edukacja motoryczna, pedagogika oraz tematyka zdrowotna

 

Zarząd:

Prezes: Anita Boroń

Vice Prezes:  Aneta Pytel

Sekretarz:  Sylwia Rusinowska

 

 

SKN Pomoc Psychologiczna i Psychoterapiahttp://www.ujk.edu.pl/webujk/1339

Jednostka: Instytut Pedagogiki i Psychologii

Opiekun: dr Krzysztof Gąsior

Kontakt: ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce

Zakres działalności: Pomoc Psychologiczna i Psychoterapia

Zarząd:

Anna Krupa

Ewa Dycha

Katarzyna Karaś

Elżbieta Maniak

 

 

SKN Serce i Dar -http://www.ujk.edu.pl/webujk/1008

zrzesza 38 osób, funkcjonuje od 2006,

Jednostka: Instytut Edukacji Szkolnej

Opiekun: dr Małgorzata Kwaśniewska

Kontakt: sid.skn@gmail.com

Zakres działalności: nauki pedagogiczno - psychologiczne

 

Zarząd:

Prezes: Barbara Lewandowska

Vice Prezes: Mariola Polak

Sekretarz: Agata Cygan

 

 

SKN Doradców Zawodowych Synergia

zrzesza 28 osób, funkcjonuje od 2012 r.,

Jednostka:  Instytut Pedagogiki i Psychologii

Opiekun: dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska

Kontakt: ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce

Zakres działalności:  Szeroko pojęte doradztwo zawodowe i personalne, poradnictwo i planowanie kariery   zawodowej a także sytuacji na rynku pracy i osób bezrobotnych.

 

Zarząd:

Prezes:  Katarzyna Jeżewska

Vice Prezes:  Katarzyna Szymczyk

Sekretarz:  Izolda Mikulska

 

  

SKN „Mediam”

zrzesza 5 osób, powstało w 2013 r.,

Jednostka:  Instytut Edukacji Szkolnej

Opiekun: prof. Sławomir Koziej

Kontakt: ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce

Zakres działalności:  Badanie oddziaływania mediów na dzieci i wykorzystanie mass mediów w edukacji szkolnej a także pedagogika medialna

 

Zarząd:

Prezes:  Ewelina Brzyszcz

Vice Prezes:  Joanna Szewczyk

Sekretarz:  Wioletta Domagała

 

 

SKN i Dyskusyjne „Strefa Twórczych Dyskusji” 

zrzesza 20 osób, funkcjonuje od lipca 2014r.,

 

Jednostka: Instytut Pedagogiki i Psychologii

Opiekun: dr Zofia Okraj

 

Zakres działalności: ) poszerzanie i pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki i dydaktyki twórczości a także rozwijanie umiejętności twórczego myślenia, dyskutowania oraz kreatywnego rozwiązywania problemów,

 

Zarząd :

Przewodnicząca: Monika Jońca

Zastępca: Katarzyna Januszewska

Sekretarz: Sylwia Strzelec

Skarbnik: Iwona Maciejczyk

 

 

Studenci i doktoranci Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego mają możliwość zrzeszania się w innych kołach funkcjonujących na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Doktoranci WPiA uczestniczą w pracach SKN „MEDYK”, funkcjonującego na Wydziale Nauko o Zdrowiu.

 

SKN Medyk

Jednostka: Instytut Zdrowia Publicznego

Opiekun: dr hab. prof UJK Monika Szpringer, dr W. Kiebzak

Kontakt: Aleja IX wieków Kielc 19, 25-317 Kielce

Zakres działalności: nauki medyczne i pokrewne

 

Zarząd:

Przewodnicząca: Justyna Kosecka, I r. II st. Zdrowie publiczne

Zastępca: Edyta Dziewisz, I r. II st. Zdrowie publiczne

Sekretarz: Martyna Borowiec, II r. II st. Zdrowie publiczne

 
SKN Spectrum

Jednostka: Instytut Sztuk Pięknych

Opiekun: dr Wojciech Wierzbicki

Kontakt: ul. Podklasztorna 117, 25 – 714 Kielce

Zakres działalności: sztuki plastyczne

 

Prezes : Michał Czarny

Członkowie koła: Nicola Katarzyna Basiak, Ewa Brelak, Maciej Cecot, 

Michał Czarny, Dominika Darowska,  Karolina Łagowska, Adrian Marzec, 

Katarzyna Pytlewska, Daniel Siemieniec, Wojtek Piróg,  Dorota Krupska, 

Weronika Walczak,  Asia Wójcik, Izabela Mrowiec, Kamil Długosz


SKN 210 STUDIO

Jednostka: Instytut Sztuk Pięknych

Opiekun: dr Arkadiusz Sędek

Kontakt: ul. Podklasztorna 117, 25 – 714 Kielce

Zakres działalności: 1. poszerzanie wiedzy i rozwijanie zainteresowań naukowych i artystycznych studentów w zakresie tematyki studiów, 2. zdobywanie umiejętności praktycznych w zakresie działań artystycznych, 3. przygotowywanie i prowadzenie projektów artystycznych, kuratorskich i wydawniczych, dotyczących tematyki studiów, 4. rozwijanie życia naukowego, artystycznego wśród studentów i nie tylko, nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami artystycznymi, kulturalnymi oraz samymi artystami
 

Prezes : Agnieszka Grzywacz
SKN Elektronicznych Metod Przetwarzania Informacji

Jednostka: Instytut Pedagogiki i Psychologii

Opiekun: Dr hab. inż. Darya Filatova, Dr Ryszard Błaszkiewicz

Kontakt: ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce

Cele i zadania Koła:
1.    Do podstawowych celów Koła należą:
a)    stworzenie form organizacyjnych sprzyjających rozwojowi pracy naukowej, swobodnej wymianie poglądów naukowych, podnoszenia poziomu wiedzy członków Koła,
b)    kształtowanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów natury naukowo-technicznej,
c)    uczestnictwo w tematach badawczych prowadzonych w Instytucie Pedagogiki i Psychologii,
d)    przygotowanie publikacji i prac naukowych członków koła.
2. Tematyką zainteresowań naukowych koła jest:
a) innowacyjne technologie w edukacji,
b) podnoszenie efektywności  kształcenia poprzez wprowadzanie IT,
c) technologie komputerowe, algorytmy obróbki i wizualizacja informacji,
d) Internet – obiekt i przestrzeń badań,
e) fotografia jako dziedzina wizualnego komentarza życia społecznego i dokumentacji współczesnej rzeczywistości.

 

Prezes : Paulina BańkaSKN "Paradygmat"

Jednostka: Instytut Pedagogiki i Psychologii

Opiekun: dr Tomasz Łączek

Kontakt: ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce

Cele i zadania Koła:
1. poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów,
2. doskonalenie umiejętności pedagogicznych w oparciu o pracę zespołową,
3. promocja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
4. rozwijanie zainteresowań naukowych członków Koła w dziedzinie nauk społecznych,
5. promocja oddziaływań wolontarystycznych w środowisku akademickim,
6. szerzenie atmosfery koleżeńskiej wśród członków Koła. 

Prezes :  Wolna Magdalena 

SKN "PROFIL"

Jednostka: Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Opiekun: dr Katarzyna Potaczała-Perz, dr Monika Wojtkowiak

                Zakres działalności: profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Zarząd:
                 
Przewodniczący – Krzysztof Kwaśniewski
                 Wiceprzewodniczący – Paweł Latała
                 Sekretarz – Martyna Bilska
                 Skarbnik – Piotr LatałaProsimy, aby Koła Naukowe (oczywiście jeśli tylko tego chcą) informowały o swojej działalności, chwaliły się sukcesami.  

Ta strona jest do waszej dyspozycji. 

WRSS