Dyżury
Wydziałowej Rady Samorządu Studentów
Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego


Dzień tygodnia

Imię i nazwisko

Godziny

Poniedziałek

Paulina Gębska
Karolina Gębska

14:30 - 16:00

Wtorek

Katarzyna Szymczyk

8:00 - 9:30

Środa

Paulina Żyła
Anna Wodzińska

15:00– 16:30

Czwartek

Katarzyna Jeżewska
Magdalena Górczyńska

11:30 – 13:00 Dyżury na uczelni odbywają się w pokoju 233, 
tel. 
41349 6784 tel. wewnętrzny: 6784 (Wydział Pedagogiczny i Artystyczny UJK, ul. Krakowska 11). Istnieje możliwość umówienia spotkania z Samorządem na dowolną godzinę w dni powszednie i w szczególnych przypadkach również w weekend. Samorząd wykazuje również chęć współpracy z kołami naukowymi oraz grupami niezorganizowanymi działającymi na terenie wydziału.
Czekamy na Wasze pomysły :)